Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Apuesta por el Desarrollo Competitivo.
 

"Presencia, Colaboración y Capacidad Internacional"

Beatriz Gonzalez Sanchez
Director/a de Oficina Barcelona

Ens sentim orgullosos de tot el que hem progressat i desenvolupat com a marca però sobretot per l-excel·lent equip humà de professionals que hem aconseguit sumar a la nostra entitat, aquesta és l-autèntica essència i poder que atresora el nostre grup empresarial.

Centenars de professionals d-un altíssim nivell i d-origen multidisciplinari, tots / es ells / es experts / es en la consultoria i el desenvolupament empresarial s-han sumat a Intedya, configurant un dels majors bancs mundials de coneixement i experiència en el nostre sector, milers de projectes implementats, milers de clients satisfets que amb la col·laboració del nostre equip humà i la nostra estratègia del Desenvolupament Competitiu han vist consolidats i ampliats els seus horitzons de negoci.

Com a grup empresarial, realment som un simple esquelet, un esquelet dedicat a desenvolupar metodologies de treball, polítiques de formació i desenvolupament de personal, col·laboració amb les entitats de més prestigi a nivell internacional i entorns i eines informàtiques de treball per tal d-atraure el millor múscul de coneixement, els nostres professionals... Persones que troben en la nostra marca una excel·lent oportunitat de créixer i d-afegir valor a una entitat que ofereix al món serveis, desenvolupament i competitivitat d-empreses i organitzacions.

Existim com a marca perquè som necessaris, en un context mundial on el mercat és cada vegada més global i competitiu i davant d-un consumidor cada vegada més intel·ligent i exigent, són moltes les empreses i organitzacions que necessiten una ajuda experta, objectiva i a mida de les seves necessitats , que els doni suport per a evolucionar, a superar barreres i a créixer en el mercat, davant els seus clients i / o usuaris.

En el nostre ADN està l-inconformisme, l-inquietud per ser millors, més forts i més competitius i gaudint amb el que fem. Els nostres clients valoren els nostres serveis, ens queda molt per fer, però sabem que ho farem.

Nos sentimos tremendamente orgullosos de todo lo que hemos progresado y desarrollado como marca pero sobre todo por el excelente equipo humano de profesionales que hemos logrado sumar a nuestra entidad, esa es la auténtica esencia y poder que atesora nuestro grupo empresarial.

Cientos de profesionales de un altísimo nivel y de origen multidisciplinar, todos/as ellos/as expertos/as en la consultoría y el desarrollo empresarial se han sumado a Intedya, configurando uno de los mayores bancos mundiales de conocimiento y experiencia en nuestro sector, miles de proyectos exitosos, miles de clientes satisfechos que con la colaboración de nuestro equipo humano y nuestra estrategia del Desarrollo Competitivo han visto consolidados y ampliados sus horizontes de negocio.

Como grupo empresarial, realmente somos un simple esqueleto, un esqueleto dedicado a desarrollar metodologías de trabajo, políticas de formación y desarrollo de personal, colaboración con la entidades de mayor prestigio a nivel internacional y entornos y herramientas informáticas de trabajo con el fin de atraer al mejor músculo de conocimiento, nuestros profesionales, personas que encuentran en nuestra marca una excelente oportunidad de crecer y de agregar valor a una entidad que ofrece al mundo servicios de desarrollo y competitividad de empresas y organizaciones.

Existimos como marca porque somos necesarios, en un contexto mundial donde el mercado es cada vez más global y competitivo y ante un consumidor cada vez más inteligente y exigente, son muchas la empresas y organizaciones que necesitan una ayuda experta, objetiva y a medida de sus necesidades, que les apoye a evolucionar, a superar barreras y a catapultarse en el mercado y ante sus clientes y/o usuarios.

En nuestro ADN está el inconformismo, la ansiedad por ser mejores, más fuertes y más competitivos, disfrutamos con lo que hacemos, nuestros clientes valoran nuestros servicios, nos queda mucho por hacer, pero sabemos que lo haremos.

Datos de Contacto

Oficina Intedya

Barcelona

Dirección

Avda. Diagonal 571, Planta 2
Barcelona - Barcelona

Teléfono

936760435

E-mail

Canal Ético
Actualidad
 
Eventos
 
Ofertas de Empleo
Trabajamos formando un banco mundial de conocimiento, sumando la experiencia y capacidades de todos nuestros profesionales y colaboradores capaces de formar el mejor equipo internacional de conocimiento.

Reconocimientos y participación

INCIBECursos Universitarios de Especialización UEMCStaregisterUNE Normalización EspañolaOganización Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATIONStandards Boost BusinessMiembros de ANSI (American National Standards Institute)Miembros de la Green Industry PlatformMiembros de la Asociación Española de la CalidadAdheridos al Pacto de LuxemburgoMiembros de la European Association for International Education